...
Pre lepší zážitok zmeňte svoj prehliadač na CHROME, FIREFOX, OPERA alebo Internet Explorer.

Podmienky

PREČÍTAJTE SI NAŠE PODMIENKY. NA ZARIADENIE NA PLNÚ REGISTRÁCIU A POUŽÍVANIE NAŠICH SLUŽIEB SA POŽADUJÚ NA DOHODU O NÁS.

Vitajte v spoločnosti ALIETC! Svetový líder v elektronickom obchode a obchode online. Tieto zmluvné podmienky popisujú platné predpisy pre váš prístup a používanie webovej stránky, mobilnej stránky a iných portálov a webového priestoru prevádzkovaného a vlastneného spoločnosťou ALIETC.com.

Uplatňovanie a akceptovanie podmienok

Registráciou a súhlasom s našimi podmienkami používania sa riadite podmienkami uvedenými a opísanými v tomto dokumente a zásadami ochrany osobných údajov. Naše služby (vrátane propagačných služieb a akýchkoľvek dočasných alebo povinných zmien) zahŕňajú aj zoznam najlepších alebo sponzorovaných záznamov a akékoľvek ďalšie také služby, ktoré môžu spoločnosti ALIETC.com príležitostne oznámiť. Tento dokument a také ďalšie pravidlá a zásady sa spoločne uvádzajú v časti „Podmienky“. Registráciou a používaním akýchkoľvek funkcií a produktov stránok súhlasíte s tým, že budete súhlasiť a budete pracovať v súlade so všetkými podmienkami.

 1. Vekové obmedzenia: Prístup a používanie služieb, funkcií, softvéru a produktov ALIETC.com prostredníctvom našich stránok je prísne obmedzené na osoby v plnoletom veku. Váš zákonný vek musí byť vyhlásený za záväznú zmluvu s našimi službami a tí, ktorí sa zaregistrujú v našej službe v zákonnom veku, nemajú dovolené prijímať žiadne služby podľa medzinárodného práva, vrátane regiónu alebo krajiny, v ktorej máte bydlisko alebo pôsobia. z. Každá osoba, ktorá zistí nepravdivé tvrdenia týkajúce sa jej zákonného veku, bude mať nárok na okamžité odstránenie stránok a okamžité obmedzenie zo svojho účtu.
 2. Transakcie medzi kupujúcimi a predávajúcimi: com poskytuje elektronické online platformy na výmenu, nákup a predaj informácií a transakcií. Používatelia môžu spravovať, prijímať, zadávať a uzatvárať objednávky a poskytovať produkty. Spoločnosť ALIETC.com nekontroluje predajcov alebo neschopnosť kupujúcich dokončiť nákup a nezodpovedá za ne. ALIETC.com nezodpovedá ani za bezpečnosť, zákonnosť ani dostupnosť produktov alebo služieb vymenených na svojej platforme.
 3. zmeny:Spoločnosť com môže kedykoľvek zmeniť a doplniť svoje zmluvné podmienky a zásady ochrany osobných údajov tak, že zverejní príslušné zmeny a aktualizácie svojich zmluvných podmienok a informácií o stránkach. Pokračovaním v prístupe k službe po tomto čase súhlasíte so zmenenými a aktualizovanými informáciami. Všetky zverejnené a aktualizované informácie sa na vás budú vzťahovať po zverejnení v Zmluvných podmienkach a informáciách o webe.
 4. Členovia musia:
  1. Vykonajte činnosti v súlade s miestnymi predpismi a platnými zákonmi
  2. Vykonajte obchodné transakcie v dobrej viere
  3. Nepoužívajte stránky na podvádzanie osôb
  4. Nezúčastňujte sa na spamovaní alebo phishingu
  5. Nezúčastňujú sa na činnostiach alebo schémach, ktoré narúšajú integritu údajov, systémov alebo sietí používaných spoločnosťou ALIETC.com
  6. Nezahŕňajú počítačové vírusy alebo iný deštruktívny softvér
  7. Nezapájajte sa do žiadnej nezákonnej činnosti, ako je kopírovanie, reprodukcia alebo využívanie akéhokoľvek aspektu služieb ALIETC.com
  8. Poskytnite presné informácie o totožnosti.
top